ORGANIZACE STAVBY

 

Pro investory provádíme dle jejich požadavku organizaci stavby. Jedním ze zásadních důvodů je úspora finančních prostředků a nepodceňovaná technická kvalita provedení.

Dle zadání můžeme provádět od počátku tj. již v době zpracování záměru stavby /stanovení výše investice, ../, opravy.. nebo v průběhu.

Jedná se o zvolení optimálního způsobu provádění investice, včetně kontrolních mechanismů a to aby byla zachovánA plánovaná kvalita stavby, opravy a také její výše,  včetně časových předpokladů.

 

Náš DŮRAZ:   KVALITA A CENA.

 

Dle požadavku zadavatele můžeme provést i jen dílčí výběr dané stavby či jeji části. TENDRY.

 

Neprovádíme výběry, tendry dle zákona o veřejných zakázkách /tento zákon ani nekomentujeme/.