VADY A PORUCHY   staveb, nemovitostí

 

U každé nemovitosti vznikne časem vada, porucha v kvalitě. Ať je to opotřebením, únavou materiálu, nahodilou událostí apod.

 

nabízíme: Naše činnost spočívá v poradenství:

 

- v ZÁRUČNÍ DOBĚ:  při řešení závad s příslušným zhotovitelem /pokud to umožňuje smluvní vztah/.

  řešíme dle podkladů, závažnosti vady, požadavků investora

 

- v POZÁRUČNÍ DOBĚ:  je nutné najít co nejvhodnější způsob nápravy s ohledem na "okolnosti" majitele/uživatele a hlavně na charakter vady, poruchy. Některé vady i poruchy jsou téměř neodkladné, poněvadž mohou mít značný vlv na ostatní části nemovitosti.

řešíme dle podkladů, charakteru vady, požadavků majitele, ..

 

 cena: dle dohody

 

 

  

vady v ZÁRUČNÍ DOBĚ  jsou řešeny s příslušným zhotovitelem /pokud to umožňuje smluvní vztah/.

řešíme dle podkladů, závažnosti vady, požadavků investora

 

vady v POZÁRUČNÍ DOBĚ : je nutné najít co nejvhodnější způsob nápravy s ohledem na charakter vady a požadavky majitele. Některé vady jsou téměř neodkladné, poněvadž mohou mít značný vlv na ostatní části nemovitosti.

řešíme dle podkladů, charakteru vady, požadavků majitele, ..

 

 

ceny: dle dohody, jednotkové sazby viz ceník