STAVEBNÍ BODYGUARD

 

Tato služba je určena investorům zejména v průběhu výstavby.  Má charakter preventivní a operativní a CHRÁNÍME ZÁJMY A POTŘEBY INVESTORA /kvalita, cena, termíny /.

 

 nabízíme: STAVEBNÍ OCHRANU  při výstavbě

- PREVENTIVNÍ: jedná se o ŘÍZENOU KONTROLU STAVBY

- OPERATIVNÍ: jedná se o ŘEŠENÍ vzniklých PROBLÉMŮ NA STAVBĚ a v "zákulisí"

- SYSTÉMOVOU: viz stavební dozor, kontrola a řízení stavby, ..

četnost provádění kontroly namátkově či dle zadání investora 

cena: dle dohody

 

 nabízíme: STAVEBNÍ OCHRANU  po výstavbě

preventivní OCHRANA A KONTROLA KVALITY STAVBY: kontrola stavby po jejím provedení v periodické četnosti 1-2 roků od ukončení výstavby, nebo dle výzvy majitele objektu; pravidelná kontrola má vliv na životnost stavby

cena: dle dohody