Pasivní dům

 

Charakteristika pasivního domu:

  spotřeba energie na vytápění:  max 15 kWh/m2rok

 

ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU /nejen příprava, ale i provedení na stavbě/:

- optimální tvar domu  /krychle, kvádr, ..minimum výčnelků typu balkon apod./

orientace domu  /nejlépe obýv. pokoj na jih/

tepelná obálka budovy /tepelnáizolace, okna/dveře/

- minimalizace až vyloučení tepelných mostů

maximum využití solárních zisků v zimě, v létě minimalizace solárních zisků

- optimální zvolení systému vytápění a větrání

- systémové řešení údržby domu

 

Vždy je nutné individuelně zvážit o jaký stavební objekt se jedná, taktéž jak bude využíván a jaké jsou jeho tzv. okrajové podmínky /nezbytné požadavky a podmínky investora, místo stavby, dostupnost zajištění kvality, .../.

 

Ne vždy je reálné splnit výstavbu pasivního domu s ohledem na požadavky investora, architekta či místo stavby.