Úsporné  domy

 

 Úsporné domy můžeme stavět z pohledu:

- investičního = prioritou je výše investice, náklady na budoucí provoz nebývají důležité, řeší se jen formálně z povinnosti 

- provozního = technické řešení zásadně ovlivňuje výši investice, provoz tj. náklady, servis, údržba,.. jsou prioritou

- investičně/provozního = jedná se o vyvážené technické řešení s výší investice spolu s řešením budoucím provozních nákladů

- investičně/provozního s výhledem* = jedná se o vyvážené technické řešení a výši investice spolu s důrazem na minimalizaci budoucích provozních nákladů

 

Vždy je nutné individuelně zvážit o jaký stavební objekt se jedná, taktéž jak bude využíván a jaké jsou jeho tzv. okrajové podmínky /nezbytné požadavky a podmínky investora, místo stavby, dostupnost zajištění kvality, .../.

 

 

*Výhled:

koncem roku 2020 mají v Evropské unii tj. i u nás v ČR, vstoupit v platnost zpřísněné nároky na energetickou náročnost staveb tj. stavby s minimální spotřebou energie tj. stavby pasivních parametrů /zdroj: směrnice Evropské unie/.

 

JEN PRO SROVNÁNÍ  /rodinné a obdobné domy/, NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ: POTŘEBNÁ ENERGIE (kWh/m2rok), zjednodušeně:

 

stávající budovy téměř bez údržby:   200 až 300 kWh/m2rok   charakter domu: nezateplený, značné netěsnosti /okna, dveře, ../, poruchy objektu, špatný stav vytápění, údržba objektu: většinou nesystémová, nahodilá;

stávající budovy:   100 až 200 kWh/m2rok   charakter domu: nezateplený, netěsnosti /okna, dveře, ../, vytápění bez zásadních investičních změn, údržba objektu jen dle nezbytných potřeb

nové budovy dle platné normy:   cca 100 kWh/m2rok   charakter domu: nové objekty, většinou nezateplené, nová okna/dveře, nové systémové, údržba objektu: dle potřeby: provádění preventivních kontrol, a pravidelných/systémových servisních zásahů;

nízkoenergetický dům:   max 50 kWh/m2rok   charakter domu: vše systémové nejen přípravou, ale i provedením na stavbě (značný důraz na tepelnou izolaci domu+velmi kvalitní okna/dveře, vhodný způsob vytápění a větrání, důležitost správné orientace a tvaru objektu, ..), údržba objektu: dle potřeby: provádění preventivních kontrol, a pravidelných/systémových servisních zásahů;

dům vyhovující  "zelená úsporám":   max 20 kWh/m2rok   charakter domu: dtto nízkoenergetický dům  + velký důraz na řešení detailů

pasivní dům:   max 15 kWh/m2rok   charakter domu: dtto nízkoenergetický dům + velký důraz na řešení detailů

 

  

 

 

 

 

 

stávající budovy téměř bez údržby:   200 až 300 kWh/m2rok